S'EscorxadorC/ del Pare Rafel Ginard i Bauçà

Serveis

Accés per a PMR

Wifi

Refrigeració/Calefacció

Característiques especials