Centre culturalC/ del Pare Francesc Bonafè, 6


No


No

Característiques especials